Aanleg Route 2020-01-05T13:45:39+01:00

DE RIJNSTRANGEN ROUTE

—Doelstellingen:

——Het realiseren van een veilig routenetwerk in het door  gevaarlijk smalle dijken ingesloten Rijnstrangengebied ten behoeve van de recreatieve paardensport  voor inwoners en bezoekers van buitenaf.

—Het, via het Rivierklimaatpark IJsselpoort en de Rhederlaag, vormen van een verbinding  met, enerzijds de heuvelachtige bossen van het Gelderse Montferland en het Duitse Borghees  en anderzijds de Veluwezoom en de Veluwe.

Ontwikkel-perspectief inclusief Rivierklimaatpark IJsselpoort en Rhederlaag.

Verbinding Voorde.

Het verwijderen van in het verleden gestorte puin.

In dit ontoegankelijke gebied moet alles
per kruiwagen worden aangevoerd.

Het egaliseren van de route langs de Rijn.

Het aanbrengen van de verzinkte
staanders van de geleiding.

Het plaatsen van de houten liggers.

Het opbrengen van een speciaal
mengsel voor de afwerklaag.

Het moeizame transport door
het onbegaanbare gebied langs de Rijn.

Het geschikt maken van het traject,
direct langs de Rijn,
van de Voorde naar de Doorgang de Bijland.

Ingang pad naar de Voorde.

Hollands mangrovebos direct naast
het pad naar de Voorde.

Bij hoogwater kan het water hier
tot zo’n 6 meter  hoog  staan.

Klaar voor gebruik !

Voor het eerst betreden de combinaties
het voormalig ontoegankelijke gebied
via de Voorde tijdens de openingsrit.

De eerste stop op een schaduwrijk plekje
in een fantastische omgeving.

Verbinding Doorgang De Bijland.

Met zwaar materiaal wordt toegang verschaft
tot een extreem verwilderd gebied.

Met een geweldig resultaat!

Een enorm obstakel in de vorm van een
beschermingsdam tegen hoog water
werd door Steenfabriek De Bijlandt
voor ons aangepast waardoor het
gehele gebied toegankelijk werd.

Bij het scheppen van de benodigde ruimte
ontdekten we en passant de twee dikste
schietwilgen van Nederland met een omtrek
van respectievelijk 6,66 meter en 7,87 meter,
direct naast de route.

Ook op dit gedeelte van de route werd
een speciale afwerklaag opgebracht.

Alvorens deze laag op te brengen werden
zoveel mogelijk de laatste restanten verwijderd.

De nieuwe ingang aan de Oostzijde.

De nieuwe ingang aan de Rijnzijde.

Het verlaten van de Doorgang  De Bijland aan de Rijnzijde.

Verbinding Euregio Route.

Het verwijderen van de oude afrastering

Hierbij kregen we hulp van de bevers die al vast waren begonnen.

Het plaatsen van de nieuwe kastanjehouten palen.

De enige overgebleven boom mocht worden gespaard.

Het egaliseren van het wegdek.

Start met het aanleggen van het depot van 400 m3 grond.

Het verwijderen van een 2,5 meter brede strook puin over een lengte van 2,5 kilometer.

Start met het opbrengen van de grond uit het depot.

Het opbrengen van de grond uit het depot.

De Laatste meters……

Verbinding Geuzenwaard

Plaatsing van de nieuwe afrastering

Verbinding Tengnagelwaard

De afwatering van de sloot realiseren.

Het frezen van de stobben.

Het egaliseren van het pad.

Het realiseren van een doorgang.

Plaatsing bebording